top of page

จุดเริ่มต้น Gondola Health

ด้วยประสบการณ์การเลี้ยงนกตลอดระยะเวลามากกว่า 20 ปี ตั้งแต่สายพันธุ์นกปกติตลอดจนถึง Exotic 

มีการสังเกตพฤติกรรม จดบันทึกการพัฒนาการเจริญเติบโตของนกแต่ละสายพันธุ์

ทำให้ผมมีความประสงค์ที่จะพัฒนาสายพันธุ์ของนกตัวเองให้มีความสวยงาม

จากคนเลี้ยงนกสู่เภสัชกรและเจ้าของโรงงานรับผลิตอาหารเสริม (HC&PR Pharmaceutical)

จึงเกิดเป็นไอเดียที่จะหาวัตถุดิบจากทั่วทุกมุมโลกมาเพื่อพัฒนาวิจัย ใช้กับนกที่ผมเลี้ยง ให้ได้นกที่ ขนสวย ไข่มีเชื้อ มีสุขภาพที่ดี

จนต่อยอดเกิดเป็น Mixed Oil สินค้าตัวแรก ที่ได้รับการตอบรับจากคนเลี้ยงนกเป็นอย่างดี

จากใจเลี้ยงนกด้วยกัน ไม่ว่านกคุณจะสายพันธุ์อะไร ขนาดจะเล็กหรือใหญ่

ผมใส่ใจและพัฒนาให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกๆของคุณ

- เภสัชกร วิชัย ด่านรัตนะ -

bottom of page