top of page
BG1.png
ทีมงาน-01.png

Gondola Health เป็นสินค้าที่เหมาะสำหรับนกปากขอทุกสายพันธุ์ ไม่ว่าจะนกเล็กหรือใหญ่
ด้วยความใส่ใจในตัวสินค้าที่ผ่านการวิจัยร่วมกับเภสัชกร และสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
จึงทำให้ตัวผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบสำคัญ ที่ให้คุณค่าสารอาหารสำหรับนกปากขอโดยเฉพาะ
เพราะเราใส่ใจถึงความต้องการของคนเลี้ยงนกตัวผลิตภัณฑ์ของเราจึงตอบโจทย์ที่สุด

เภสัชกร วิชัย ด่านรัตนะ และ ทีมงานสัตวแพทย์

shutterstock_1926242981
shutterstock_1871398861
shutterstock_1911703984
shutterstock_527721265
shutterstock_1041859996
shutterstock_516954958
shutterstock_1188862606
bottom of page